Sale!

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

฿375.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

line@sheetthai.shop

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

        แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

– ความหมายของ “ครู”
– จิตวิญญาณความเป็นครู
– หลักการสอนที่ดี
– ความสามารถในการใช้ภาษา
– เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
– การเขียนความเรียง
– ศาสตร์พระราชา
– ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
– มาตรฐานวิชาชีพครู
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
– การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
– การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
– สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
– เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

sheetthai-payment
sheetthai-payment

line@sheetthai.shop

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF, เก็บเงินปลายทาง