สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แนวข้อสอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แนวข้อสอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อัพเดทใหม่ล่าสุด มีนาคม 2561 สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัครล่าสุดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท แบบหนังสือ ราคา 585 บาท จัดส่งฟรีด้วย Kerry Express และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE ID: @sheetthai หรือโทรศัพท์ 0634462294 (น้ำ)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย),เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับราชสัญจกร และ พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง

๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ค่าตอบแทน     ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๒.ตำแหน่ง นิติกร ๘ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ค่าตอบแทน     ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

3.ตำแหน่ง พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) ๑ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ค่าตอบแทน     ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๔.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ค่าตอบแทน     ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน

๖.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ๓ อัตรา

กลุ่มงาน บริการ

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าตอบแทน     ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน

๗.ตำแหน่ง พนักงานประทับพระราชลัญจกร ๑ อัตรา

กลุ่มงาน เทคนิค

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าตอบแทน     ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน

๗.ตำแหน่ง พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร ๑ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าตอบแทน     ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

แสดง 6 รายการ